dr inż. Aleksandra Lubańska

Pulikacje Recenzowane

1. LUBAŃSKA A. "Znaczenie handlu wielkopowierzchniowego w Polsce-przemiany i perspektywy rozwoju", Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : determinanty i kierunki ewolucji / red. nauk. Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 71-84

2. LUBAŃSKA A. "Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 87, s. 83-93

3. LUBAŃSKA A. "Strategie wyboru dostawców owoców i warzyw w sieciach hipermarketów", Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Czakona, Marcina Komańdy. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 83-90

4. LUBAŃSKA A. "Jakość i bezpieczeństwo owoców i warzyw-wymagania sieci hipermarketów", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2010, nr 2/1, s. 147-157